Quyền riêng tư và bảo mật

 

Cập nhật ngày xx tháng xx năm 202x

Thông báo về quyền riêng tư từ EARBLE Inc  ("Công ty," "chúng tôi ," hoặc "của chúng tôi "), mô tả cách thức và lý do chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ, sử dụng và/hoặc chia sẻ (" xử lý") thông tin của bạn khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi (" Dịch vụ "), chẳng hạn như khi bạn:

 

 • Truy cập trang web của chúng tôi tại https://earable.ai hoặc bất kỳ trang web nào của chúng tôi liên kết đến thông báo về quyền riêng tư và bảo mật này
 • Tải xuống và sử dụng ứng dụng di động của chúng tôi (app FRENZ), ứng dụng Facebook hoặc bất kỳ ứng dụng nào khác của chúng tôi liên kết đến thông báo về quyền riêng tư và bảo mật này
 • Tương tác với chúng tôi theo những cách có liên quan khác, bao gồm hoạt động mua hàng, nhận thông tin tiếp thị hoặc sự kiện

 

Những câu hỏi hoặc sự liên quan? Đọc thông báo Quyền riêng tư và bảo mật này sẽ giúp bạn hiểu các quyền và lựa chọn về quyền riêng tư của mình. Chúng tôi không cung cấp Dịch vụ của mình cho những khách hàng không đồng ý với các chính sách và thông lệ của Earable Inc. Nếu bạn vẫn còn bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ contact@earable.ai

TÓM TẮT CÁC THÔNG TIN CHÍNH

Bản tóm tắt này cung cấp các mục chính từ thông báo Quyền riêng tư và bảo mật của chúng tôi. Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm chi tiết về bất kỳ chủ đề nào trong số này bằng cách nhấp vào liên kết được để sau mỗi mục chính hoặc sử dụng mục lục bên dưới để tìm các phần bạn quan tâm. Nhấp vào đây để truy cập trực tiếp vào mục lục của chúng tôi.

Chúng tôi xử lý những thông tin cá nhân nào? Khi bạn truy cập, sử dụng hoặc điều hướng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể xử lý thông tin cá nhân tùy thuộc vào cách bạn tương tác với EARBLE Inc và Dịch vụ, các lựa chọn bạn đưa ra cũng như các sản phẩm và tính năng bạn sử dụng. Nhấn vào đây để tìm hiểu thêm.

Chúng tôi có xử lý thông tin cá nhân nhạy cảm nào không? Chúng tôi có thể xử lý thông tin cá nhân nhạy cảm khi cần thiết với sự đồng ý của bạn hoặc khi được luật hiện hành cho phép. Nhấn vào đây để tìm hiểu thêm.

Chúng tôi có nhận được bất kỳ thông tin nào từ bên thứ ba không? Chúng tôi không nhận được bất kỳ thông tin nào từ bên thứ ba.

Chúng tôi xử lý thông tin của bạn như thế nào? Chúng tôi xử lý thông tin của bạn để cung cấp, cải thiện và quản lý Dịch vụ của chúng tôi, liên lạc với bạn, để bảo mật và ngăn chặn gian lận cũng như tuân thủ luật pháp. Chúng tôi cũng có thể xử lý thông tin của bạn cho các mục đích khác với sự đồng ý của bạn. Chúng tôi chỉ xử lý thông tin của bạn khi chúng tôi có lý do pháp lý hợp lệ để làm như vậy. Nhấn vào đây để tìm hiểu thêm.


Viết lại như sau: Chúng tôi xử lý thông tin của bạn để có thể cải thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi, nhằm phục vụ bạn tốt hơn. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin của bạn để bảo mật, ngăn chặn gian lận…  Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn cho các mục đích khác trong điều kiện được sự đồng ý của bạn. Chúng tôi chỉ xử lý thông tin của bạn khi chúng tôi có lý do hợp lệ và trong khuôn khổ pháp luật cho phép. Nhấn vào đây để tìm hiểu thêm.


Trong tình huống nào chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn và chia sẻ với ai? Chúng tôi KHÔNG chia sẻ thông tin của bạn cho bên thứ ba trong các tình huống thông thường, trừ khi có các yêu cầu đặc biệt. Nhấn vào đây để tìm hiểu thêm.

Làm thế nào để chúng tôi giữ thông tin của bạn an toàn? Chúng tôi áp dụng các quy trình và các biện pháp kỹ thuật để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, không có đường truyền điện tử nào qua internet hoặc công nghệ lưu trữ thông tin có thể được đảm bảo an toàn 100%, vì vậy chúng tôi không thể hứa hoặc đảm bảo rằng tin tặc, tội phạm mạng hoặc bên thứ ba không được cho phép sẽ không thể đánh bại bảo mật của chúng tôi và thu thập, truy cập, đánh cắp hoặc sửa đổi thông tin của bạn một cách không phù hợp. Nhấn vào đây để tìm hiểu thêm.

Quyền của bạn là gì? Tùy thuộc vào vị trí địa lý của bạn, luật về quyền riêng tư có thể cho bạn các quyền nhất định đối với thông tin cá nhân của mình. Nhấn vào đây để tìm hiểu thêm.

Bạn thực hiện các quyền của mình như thế nào? Cách dễ nhất để thực hiện các quyền của bạn là điền vào biểu mẫu yêu cầu kiểm soát dữ liệu có sẵn của chúng tôi tại đây, hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và phản hồi theo các yêu cầu tuân thủ đúng luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

Muốn tìm hiểu thêm về những gì Earable Inc., thực hiện với các thông tin thu thập được, vui lòng vào đây để xem lại thông báo đầy đủ.

MỤC LỤC

 1. CHÚNG TÔI THU THẬP THÔNG TIN GÌ?
 2. CHÚNG TÔI XỬ LÝ THÔNG TIN CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO?
 3. CHÚNG TÔI DỰA VÀO NHỮNG CĂN CỨ PHÁP LÝ NÀO ĐỂ XỬ LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN?
 4. CHÚNG TÔI CHIA SẺ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN KHI NÀO VÀ VỚI AI?
 5. CHÚNG TÔI CÓ SỬ DỤNG COOKIES VÀ CÁC CÔNG NGHỆ THEO DÕI KHÁC KHÔNG?
 6. CHÚNG TÔI XỬ LÝ VIỆC ĐĂNG NHẬP MẠNG XÃ HỘI CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO?
 7. CHÚNG TÔI GIỮ THÔNG TIN CỦA BẠN TRONG BAO LÂU?
 8. LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHÚNG TÔI GIỮ THÔNG TIN CỦA BẠN AN TOÀN?
 9. QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA BẠN LÀ GÌ?
 10. KIỂM SOÁT CÁC TÍNH NĂNG KHÔNG THEO DÕI
 11. CƯ DÂN CALIFORNIA CÓ QUYỀN RIÊNG TƯ CỤ THỂ KHÔNG?
 12. CHÚNG TÔI CÓ CẬP NHẬT THÔNG BÁO NÀY KHÔNG?
 13. BẠN CÓ THỂ LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI VỀ THÔNG BÁO NÀY NHƯ THẾ NÀO?
 14. BẠN CÓ THỂ XEM LẠI, CẬP NHẬT HOẶC XÓA DỮ LIỆU CHÚNG TÔI THU THẬP TỪ BẠN BẰNG CÁCH NÀO?

1. CHÚNG TÔI THU THẬP THÔNG TIN GÌ?

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi.

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân mà bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi khi bạn tiếp cận và đăng ký các Dịch vụ do chúng tôi cung cấp; khi bạn đăng ký để có được thông tin về chúng tôi hoặc các sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi, hoặc khi bạn liên hệ với chúng tôi.

Thông tin cá nhân do bạn cung cấp. Tuỳ thuộc vào bối cảnh tương tác và các lựa chọn bạn đưa ra, thông tin chúng tôi thu thập từ bạn có thể bao gồm:

 • Tên
 • Số điện thoại
 • Địa chỉ email
 • Địa chỉ gửi thư
 • Số thẻ ghi nợ/thẻ tín dụng
 • Địa chỉ nhận hoá đơn
 • Tên người dùng
 • Mật khẩu
 • Tùy chọn liên hệ
 • Dữ liệu liên hệ hoặc xác thực

Thông tin nhạy cảm. Khi cần thiết, với sự đồng ý của bạn hoặc theo cách khác được luật hiện hành cho phép, chúng tôi xử lý các loại thông tin nhạy cảm sau:

 • Dữ liệu tài chính
 • Dữ liệu sức khỏe
 • Dữ liệu sinh trắc học

Dữ liệu thanh toán. Chúng tôi có thể ghi nhận dữ liệu cần thiết để xử lý khoản thanh toán của bạn nếu bạn mua hàng, chẳng hạn như số thẻ/tài khoản và mã bảo mật được liên kết với công cụ thanh toán của bạn. Dữ liệu thanh toán được lưu trữ bởi Cổng thanh toán Shopify, PayPal hoặc OnePay.

Dữ liệu đăng nhập mạng xã hội. Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn tùy chọn đăng ký với chúng tôi bằng cách sử dụng tài khoản mạng xã hội hiện có của bạn, như Facebook, Twitter hoặc tài khoản mạng xã hội khác. Nếu bạn chọn đăng ký theo cách này, chúng tôi sẽ thu thập thông tin như mô tả trong phần "CHÚNG TÔI XỬ LÝ ĐĂNG NHẬP XÃ HỘI CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO?".

Dữ liệu ứng dụng. Nếu bạn sử dụng (các) ứng dụng của chúng tôi, chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin sau nếu bạn cho phép truy cập:

 • Truy cập thiết bị di động. Chúng tôi có thể yêu cầu quyền truy cập hoặc quyền đối với một số tính năng nhất định từ thiết bị di động của bạn, bao gồm cả Bluetooth, máy ảnh, micro,tài khoản mạng xã hội, kho lưu trữ và các tính năng khác. Nếu bạn muốn thay đổi quyền truy cập hoặc quyền của chúng tôi, bạn có thể lựa chọn trong phần cài đặt của thiết bị.
 • Thông báo. Chúng tôi có thể yêu cầu gửi cho bạn thông báo đẩy về tài khoản của bạn hoặc một số tính năng nhất định của (các) ứng dụng. Nếu bạn muốn từ chối nhận các thông tin  này, bạn có thể tắt chúng trong phần cài đặt của thiết bị.

 

Thông tin này chủ yếu cần thiết để duy trì tính bảo mật và hoạt động của (các) ứng dụng của chúng tôi, vì mục đích khắc phục sự cố (nếu có) cũng như các mục đích báo cáo và phân tích nội bộ khác.

Tất cả thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi phải đúng, đầy đủ và chính xác và bạn phải thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin cá nhân đó.

Thông tin được thu thập khi bạn sử dụng (các) ứng dụng Facebook của chúng tôi. Theo mặc định, chúng tôi truy cập thông tin tài khoản Facebook cơ bản của bạn, bao gồm tên, email, giới tính, ngày sinh, thành phố hiện tại, ảnh đại diện, cũng như các thông tin khác mà bạn chọn công khai. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu quyền truy cập vào các thông tin khác liên quan đến tài khoản của bạn, chẳng hạn như bạn bè, Check ins và thích. Bạn có thể chọn cấp hoặc từ chối việc cho phép chúng tôi truy cập vào từng quyền riêng lẻ. Để biết thêm thông tin về quyền của Facebook, hãy tham khảo trang Tham khảo quyền của Facebook .

2. CHÚNG TÔI XỬ LÝ THÔNG TIN CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO?

Chúng tôi xử lý thông tin của bạn để cung cấp, cải thiện và quản lý Dịch vụ của chúng tôi, liên lạc với bạn, để bảo mật và ngăn chặn gian lận cũng như tuân thủ luật pháp. Chúng tôi cũng có thể xử lý thông tin của bạn cho các mục đích khác với sự đồng ý của bạn.

Chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn vì nhiều lý do, tùy thuộc vào cách bạn tương tác với Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm:

 • Để tạo thuận lợi cho việc tạo và xác thực tài khoản cũng như quản lý tài khoản người dùng. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn để bạn có thể tạo và đăng nhập vào tài khoản của mình, cũng như giữ cho tài khoản của bạn hoạt động bình thường.
 • Để yêu cầu thông tin phản hồi. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn khi cần thiết để yêu cầu phản hồi và liên hệ với bạn về việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.
 • Để gửi cho bạn thông tin tiếp thị và quảng cáo. Chúng tôi có thể xử lý thông tin cá nhân mà bạn gửi cho chúng tôi vào các mục đích tiếp thị của chúng tôi, nếu điều này phù hợp với yêu cầu nhận thông tin tiếp thị của bạn. Bạn có thể chọn không nhận email tiếp thị của chúng tôi bất cứ lúc nào. Để biết thêm thông tin, xem"QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA BẠN LÀ GÌ?" dưới đây).
 • Để cung cấp quảng cáo được cá nhân hoá. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn để phát triển và hiển thị cá nhân hóa nội dung và quảng cáo phù hợp với sở thích, vị trí của bạn, v.v.
 • Để tiết kiệm hoặc bảo vệ lợi ích sống còn của một cá nhân. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn khi cần thiết để bảo vệ lợi ích thiết yếu của một cá nhân, chẳng hạn như để ngăn ngừa tổn hại.

3. CHÚNG TÔI DỰA VÀO NHỮNG CĂN CỨ PHÁP LÝ NÀO ĐỂ XỬ LÝ THÔNG TIN CỦA BẠN?

Chúng tôi chỉ xử lý thông tin cá nhân của bạn khi chúng tôi tin rằng điều đó là cần thiết và chúng tôi có lý do pháp lý hợp lệ (vd: luật) để làm như vậy, chẳng hạn như với sự đồng ý của bạn, để tuân thủ luật pháp, để cung cấp cho bạn các dịch vụ để tham gia hoặc hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng của chúng tôi, để bảo vệ quyền của bạn, hoặc để hoàn thành lợi ích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi.

Nếu bạn ở EU hoặc Vương quốc Anh, phần này áp dụng cho bạn.

Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) và Quy định bảo vệ dữ liệu của Vương quốc Anh yêu cầu chúng tôi giải thích các cơ sở pháp lý hợp lệ mà chúng tôi dựa vào để xử lý thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi có thể dựa vào các cơ sở pháp lý sau để xử lý thông tin cá nhân của bạn:

 • Sự chấp thuận. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn nếu bạn đã cho phép chúng tôi (cụ thể là đồng ý, bằng lòng) để sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho một mục đích cụ thể. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của bạn bất cứ lúc nào. Nhấn vào đây để tìm hiểu thêm.
 • Lợi ích hợp pháp. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn khi chúng tôi tin rằng điều đó là cần thiết một cách hợp lý để đạt được lợi ích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi và những lợi ích đó không vượt quá lợi ích cũng như các quyền và tự do cơ bản của bạn. Ví dụ: chúng tôi có thể xử lý thông tin cá nhân của bạn cho một số mục đích được mô tả để:
 • Gửi cho người dùng thông tin về các ưu đãi và giảm giá đặc biệt đối với các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi
 • Phát triển và hiển thị cá nhân hóa nội dung quảng cáo có liên quan cho người dùng của chúng tôi
 • Hiểu cách người dùng sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi để chúng tôi có thể cải thiện trải nghiệm người dùng
 • Nghĩa vụ pháp lý. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn khi chúng tôi tin rằng điều đó là cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, chẳng hạn như hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan quản lý, thực hiện hoặc bảo vệ các quyền hợp pháp của chúng tôi hoặc tiết lộ thông tin của bạn làm bằng chứng trong vụ kiện tụng mà chúng tôi có liên quan
 • Lợi ích thiết yếu. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn khi chúng tôi tin rằng điều đó là cần thiết để bảo vệ lợi ích sống còn của bạn hoặc lợi ích sống còn của bên thứ ba, chẳng hạn như các tình huống liên quan đến các mối đe dọa tiềm ẩn đối với sự an toàn của bất kỳ người nào.

 

Nếu bạn ở Canada, phần này áp dụng cho bạn.

Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn nếu bạn đã cho phép (cụ thể là thể hiện sự đồng thuận) chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho một mục đích cụ thể hoặc trong các trường hợp có thể suy ra sự cho phép của bạn (ví dụ: ngụ ý đồng ý). Bạn có thể rút lại sự đồng ý của bạn bất cứ lúc nào. Nhấn vào đây để tìm hiểu thêm.

Trong một số trường hợp ngoại lệ, chúng tôi có thể được phép hợp pháp theo luật hiện hành để xử lý thông tin của bạn mà không cần sự đồng ý của bạn, bao gồm, ví dụ:

 • Nếu việc thu thập rõ ràng là vì lợi ích của một cá nhân và không thể có được sự đồng ý kịp thời
 • Để điều tra và phát hiện và ngăn chặn gian lận
 • Đối với các giao dịch kinh doanh có quy định các điều kiện cần đáp ứng.
 • Nếu nó có trong lời khai của nhân chứng và việc thu thập là cần thiết để đánh giá, xử lý hoặc giải quyết yêu cầu bảo hiểm
 • Để xác định nhân thân của người bị thương, bị bệnh hoặc đã chết và liên lạc với người thân
 • Nếu chúng tôi có cơ sở hợp lý để tin rằng một cá nhân đã, đang hoặc có thể là nạn nhân của lạm dụng tài chính
 • Nếu việc thu thập và sử dụng thông tin chỉ khi nhận được sự cho phép của người dùng có thể ảnh hưởng đến tính khả dụng hoặc tính chính xác của thông tin, và việc thu thập là hợp lý cho các mục đích liên quan đến điều tra vi phạm thỏa thuận hoặc trái luật của Canada hoặc một tỉnh
 • Nếu việc cung cấp thông tin là cần thiết để tuân thủ trát hầu tòa, yêu cầu hoặc lệnh của tòa án hoặc các quy tắc của tòa án liên quan đến việc lập hồ sơ
 • Nếu thông tin được tạo ra bởi một cá nhân trong quá trình làm việc, kinh doanh của họ và việc thu thập phù hợp với mục đích mà thông tin được tạo ra
 • Nếu việc thu thập thông tin chỉ dành cho mục đích báo chí, nghệ thuật hoặc văn học
 • Nếu thông tin được công bố rộng rãi và được hướng dẫn bởi các quy định

4. CHÚNG TÔI CHIA SẺ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN KHI NÀO VÀ VỚI AI?

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin trong các tình huống cụ thể được mô tả trong phần này và/hoặc với các trường hợp sau với các bên thứ ba.

Chúng tôi có thể cần chia sẻ thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp sau:

 • Chuyển nhượng kinh doanh. Chúng tôi có thể chia sẻ hoặc chuyển các thông tin của bạn trong quá trình đàm phán, hoặc nếu nó có liên quan, đến bất kỳ việc sáp nhập, bán tài sản công ty, gọi vốn hoặc mua lại toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh của chúng tôi cho một công ty khác.

5. CHÚNG TÔI CÓ SỬ DỤNG COOKIES VÀ CÁC CÔNG NGHỆ THEO DÕI KHÁC KHÔNG?

Chúng tôi có thể sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi khác để thu thập và lưu trữ thông tin của bạn.

Chúng tôi có thể sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi tương tự (như web beacons và pixel) để truy cập hoặc lưu trữ thông tin. Thông tin cụ thể về cách chúng tôi sử dụng những công nghệ đó và cách bạn có thể từ chối một số cookie nhất định được nêu trong Thông báo về cookie của chúng tôi.

6. CHÚNG TÔI XỬ LÝ VIỆC ĐĂNG NHẬP MẠNG XÃ HỘI CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO?

Nếu bạn chọn đăng ký hoặc đăng nhập vào Dịch vụ của chúng tôi bằng tài khoản mạng xã hội, chúng tôi có thể có quyền truy cập vào một số thông tin nhất định về bạn.

Dịch vụ của chúng tôi cung cấp cho bạn khả năng đăng ký và đăng nhập bằng thông tin chi tiết về tài khoản mạng xã hội của bên thứ ba (như thông tin đăng nhập Facebook hoặc Twitter của bạn). Khi bạn chọn thực hiện việc này, chúng tôi sẽ nhận được một số thông tin nhất định về bạn từ nhà cung cấp mạng xã hội của bạn. Thông tin hồ sơ mà chúng tôi nhận được có thể khác nhau tùy thuộc vào nhà cung cấp mạng xã hội có liên quan, nhưng thường sẽ bao gồm tên, địa chỉ email, danh sách bạn bè và ảnh hồ sơ của bạn, cũng như các thông tin khác mà bạn chọn để công khai trên nền tảng mạng xã hội đó. Nếu bạn đăng nhập bằng Facebook, chúng tôi cũng có thể yêu cầu quyền truy cập vào các quyền khác liên quan đến tài khoản của bạn, chẳng hạn như bạn bè, Check-ins và Likes và bạn có thể chọn cấp hoặc từ chối chúng tôi quyền truy cập vào từng quyền riêng lẻ này.

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin mà chúng tôi nhận được cho các mục đích được mô tả trong thông báo về quyền riêng tư này hoặc những mục đích đã được làm rõ cho bạn trên các Dịch vụ có liên quan. Xin lưu ý rằng chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm đối với việc nhà cung cấp mạng xã hội bên thứ ba của bạn sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên xem lại thông báo về quyền riêng tư của họ để hiểu cách họ thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cũng như cách bạn có thể đặt tùy chọn quyền riêng tư của mình trên các trang web và ứng dụng của họ.

7. CHÚNG TÔI GIỮ THÔNG TIN CỦA BẠN TRONG BAO LÂU?

Chúng tôi giữ thông tin của bạn khi cần thiết để hoàn thành các mục đích được nêu trong thông báo về quyền riêng tư này trừ khi luật pháp yêu cầu khác.

Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết cho các mục đích được nêu trong thông báo về quyền riêng tư này, trừ khi thời gian lưu giữ lâu hơn được pháp luật yêu cầu hoặc cho phép (chẳng hạn như thuế, kế toán hoặc các yêu cầu pháp lý khác). Không có mục nào trong thông báo này sẽ yêu cầu chúng tôi giữ thông tin cá nhân của bạn lâu hơn khoảng thời gian mà người dùng có tài khoản với chúng tôi.

Khi chúng tôi không còn nhu cầu  xử lý thông tin của bạn vì các nhu cầu kinh doanh hợp pháp, chúng tôi sẽ xóa hoặc ẩn thông tin đó. Hoặc nếu điều này là không thể (ví dụ: vì thông tin cá nhân của bạn đã được lưu trữ trong kho lưu trữ dự phòng), thì chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin cá nhân của bạn một cách an toàn và cách ly thông tin đó khỏi mọi quá trình xử lý tiếp theo cho đến khi có thể xóa.

8. LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHÚNG TÔI GIỮ THÔNG TIN CỦA BẠN AN TOÀN?

Chúng tôi mong muốn bảo vệ thông tin cá nhân của bạn thông qua nhiều biện pháp an ninh kỹ thuật.

Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp kỹ thuật bảo mật được thiết kế để bảo vệ tính bảo mật của bất kỳ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi xử lý. Tuy nhiên, bất chấp các biện pháp bảo vệ và nỗ lực của chúng tôi để bảo mật thông tin của bạn, không có phương thức truyền tải điện tử nào qua Internet hoặc công nghệ lưu trữ thông tin nào có thể được đảm bảo an toàn 100%. Vì vậy chúng tôi không thể hứa hẹn hoặc đảm bảo rằng tin tặc, tội phạm mạng hoặc những người dùng không được phép, các bên thứ ba khác sẽ không thể vượt qua hàng rào bảo mật của chúng tôi và thu thập, truy cập, đánh cắp hoặc sửa đổi thông tin của bạn một cách không phù hợp. Mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, nhưng việc truyền thông tin cá nhân đến và từ Dịch vụ của chúng tôi là rủi ro của riêng bạn. Bạn chỉ nên truy cập Dịch vụ trong một môi trường an toàn.

9. QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA BẠN LÀ GÌ?

Ở một số vùng, chẳng hạn như Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA), Vương quốc Anh (UK) và Canada, bạn có các quyền cho phép bạn truy cập và kiểm soát nhiều hơn thông tin cá nhân của mình. Bạn có thể xem xét, thay đổi hoặc chấm dứt tài khoản của mình bất cứ lúc nào.

Ở một số vùng (như EEA, Vương quốc Anh và Canada), bạn có một số quyền theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành. Những quyền này có thể bao gồm quyền (i) yêu cầu truy cập và lấy bản sao thông tin cá nhân của bạn, (ii) yêu cầu cải chính hoặc xóa bỏ; (iii) để hạn chế việc xử lý thông tin cá nhân của bạn; và (iv) nếu có thể, là di chuyển và truyền dữ liệu. Trong một số trường hợp nhất định, bạn cũng có thể có quyền phản đối việc xử lý thông tin cá nhân của mình. Bạn có thể đưa ra yêu cầu bằng cách liên hệ với chúng tôi theo hướng dẫn sử dụng được cung cấp trong phần"QUÝ VỊ CÓ THỂ LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI VỀ THÔNG BÁO NÀY NHƯ THẾ NÀO?" dưới đây.

Chúng tôi sẽ xem xét và hành động theo bất kỳ yêu cầu nào tuân theo theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

Nếu bạn ở EEA hoặc Vương quốc Anh và bạn tin rằng chúng tôi đang xử lý thông tin cá nhân của bạn một cách bất hợp pháp, bạn có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát bảo vệ dữ liệu tại địa phương của mình. Bạn có thể tìm thấy chi tiết liên hệ của họ tại đây: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

Nếu bạn ở Thụy Sĩ, chi tiết liên hệ của cơ quan bảo vệ dữ liệu có tại đây:

https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html

Rút lại sự đồng ý của bạn: Nếu chúng tôi dựa vào sự đồng ý của bạn để xử lý thông tin cá nhân của bạn, có thể là sự đồng ý rõ ràng và/hoặc ngụ ý tùy thuộc vào luật hiện hành, bạn có quyền rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi tại "QUÝ VỊ CÓ THỂ LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI VỀ THÔNG BÁO NÀY NHƯ THẾ NÀO?" dưới đây.

Tuy nhiên, xin lưu ý rằng điều này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý trước khi rút lại sự đồng ý. Theo quy định của luật hiện hành, cũng không ảnh hưởng đến việc xử lý thông tin cá nhân của bạn nếu việc đó được tiến hành dựa trên các cơ sở xử lý hợp pháp.

Từ chối nhận thông tin tiếp thị và quảng cáo: Bạn có thể hủy đăng ký nhận thông tin tiếp thị và quảng cáo của chúng tôi bất cứ lúc nào bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký trong email mà chúng tôi gửi, hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi như được hướng dẫn trong phần "QUÝ VỊ CÓ THỂ LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI VỀ THÔNG BÁO NÀY NHƯ THẾ NÀO?" dưới đây. Sau đó, thông tin của bạn sẽ bị xóa khỏi danh sách tiếp thị. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có thể liên lạc với bạn — ví dụ: để gửi cho bạn các tin nhắn liên quan đến dịch vụ cần thiết cho việc quản lý và sử dụng tài khoản của bạn, để phản hồi các yêu cầu dịch vụ hoặc cho các mục đích phi tiếp thị khác.

Thông tin tài khoản

Nếu bất cứ lúc nào bạn muốn xem lại hoặc thay đổi thông tin trong tài khoản của mình hoặc chấm dứt tài khoản của mình, bạn có thể:

 • Liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên lạc được cung cấp.
 • Đăng nhập vào cài đặt tài khoản của bạn và cập nhật tài khoản người dùng của bạn.

 

Khi bạn yêu cầu chấm dứt tài khoản của mình, chúng tôi sẽ hủy kích hoạt hoặc xóa tài khoản và thông tin của bạn khỏi cơ sở dữ liệu đang hoạt động của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi có thể giữ lại một số thông tin trong các tệp của mình để ngăn chặn gian lận, khắc phục sự cố, hỗ trợ điều tra, thực thi các điều khoản pháp lý của chúng tôi và/hoặc tuân thủ các yêu cầu pháp lý hiện hành.

Cookies và các công nghệ tương tự: Hầu hết các trình duyệt Web được thiết lập để chấp nhận cookie theo mặc định. Nếu muốn, bạn thường có thể chọn đặt trình duyệt của mình xóa cookie và từ chối cookie. Nếu bạn chọn xóa cookie hoặc từ chối cookie, điều này có thể ảnh hưởng đến một số tính năng hoặc dịch vụ của Dịch vụ của chúng tôi. Để từ chối quảng cáo dựa trên sở thích của các nhà quảng cáo trên Dịch vụ của chúng tôi, hãy truy cập http://www.aboutads.info/choices/ 


 1. KIỂM SOÁT CÁC TÍNH NĂNG KHÔNG THEO DÕI

Hầu hết các trình duyệt web và một số hệ điều hành di động và ứng dụng di động đều bao gồm tính năng Không theo dõi ("DNT: Do – not - track") hoặc cài đặt mà bạn có thể kích hoạt để báo hiệu tùy chọn quyền riêng tư của mình không cho phép theo dõi và thu thập dữ liệu về các hoạt động duyệt web trực tuyến của bạn. Hiện tại, không có tiêu chuẩn công nghệ thống nhất cho công nhận và thực hiện tín hiệu DNT nào đã được hoàn thiện. Do đó, chúng tôi hiện không phản hồi các tín hiệu trình duyệt DNT hoặc bất kỳ cơ chế nào khác tự động thông báo lựa chọn không bị theo dõi trực tuyến của bạn. Nếu có tiêu chuẩn theo dõi trực tuyến được áp dụng mà chúng tôi phải tuân theo trong tương lai, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về thông lệ đó trong phiên bản sửa đổi của thông báo về quyền riêng tư này.

11. CƯ DÂN CALIFORNIA CÓ QUYỀN RIÊNG TƯ CỤ THỂ KHÔNG?

Có, nếu bạn là cư dân của California, bạn được cấp các quyền cụ thể liên quan đến việc truy cập thông tin cá nhân của mình.

Bộ luật Dân sự California Mục 1798.83, còn được gọi là luật "Thắp sáng”, cho phép người dùng là cư dân California yêu cầu và nhận miễn phí từ chúng tôi mỗi năm một lần các dữ liệu về các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi đã tiết lộ cho bên thứ ba (nếu có) vì mục đích tiếp thị trực tiếp cũng như tên và địa chỉ của tất cả các bên thứ ba mà chúng tôi đã chia sẻ thông tin cá nhân của bạn trong năm dương lịch ngay trước đó. Nếu bạn là cư dân California và muốn đưa ra yêu cầu như vậy, vui lòng gửi yêu cầu bằng văn bản cho chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ được cung cấp bên dưới.

Nếu bạn dưới 18 tuổi, cư trú tại California và có tài khoản đã đăng ký với Dịch vụ, bạn có quyền yêu cầu xóa dữ liệu không mong muốn mà bạn đăng công khai trên Dịch vụ. Để yêu cầu xóa dữ liệu đó, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ được cung cấp bên dưới, bao gồm địa chỉ email được liên kết với tài khoản của bạn và tuyên bố rằng bạn cư trú tại California. Chúng tôi sẽ đảm bảo dữ liệu không được hiển thị công khai trên Dịch vụ, nhưng xin lưu ý rằng dữ liệu có thể không bị xóa hoàn toàn hoặc toàn diện khỏi tất cả các hệ thống của chúng tôi (ví dụ: sao lưu)

Thông báo về quyền riêng tư của CCPA

Luật California định nghĩa “Cư dân California” như sau:

(1) Mọi cá nhân ở Tiểu bang California không phải vì mục đích tạm thời hoặc nhất thời và

(2) Mọi cá nhân cư trú tại Tiểu bang California đang ở bên ngoài Tiểu bang California vì mục đích tạm thời hoặc tạm thời

Tất cả các cá nhân khác được định nghĩa là"người không cư trú"

Nếu định nghĩa này của"cư dân" áp dụng cho bạn, chúng tôi phải tuân thủ các quyền và nghĩa vụ nhất định liên quan đến thông tin cá nhân của bạn.

Chúng tôi thu thập những loại thông tin cá nhân nào?

Chúng tôi đã thu thập các loại thông tin cá nhân sau trong mười hai (12) tháng qua:

Loại

Ví dụ

Thu thập

A. Định danh

Chi tiết liên hệ, chẳng hạn như tên thật, bí danh, địa chỉ bưu điện, số điện thoại hoặc số di động, số nhận dạng cá nhân duy nhất, số nhận dạng trực tuyến, địa chỉ Giao thức Internet, địa chỉ email và tên tài khoản

B. Các danh mục thông tin cá nhân được liệt kê trong quy chế Hồ sơ khách hàng của California

Tên, thông tin liên lạc, giáo dục, việc làm, quá trình làm việc và thông tin tài chính

KHÔNG

C. Các đặc điểm phân loại được bảo vệ theo luật California hoặc liên bang

Giới tính và ngày sinh

KHÔNG

D. Thông tin thương mại

Thông tin giao dịch, lịch sử mua hàng, chi tiết tài chính và thông tin thanh toán

KHÔNG

E. Thông tin sinh trắc học

Dấu vân tay và giọng nói

KHÔNG

F. Internet hoặc hoạt động mạng tương tự khác

Lịch sử duyệt web, lịch sử tìm kiếm, hành vi trực tuyến, dữ liệu sở thích và tương tác với các trang web, ứng dụng, hệ thống và quảng cáo của chúng tôi và các trang web khác

KHÔNG

G. Dữ liệu định vị địa lý

Vị trí thiết bị

KHÔNG

H. Thông tin âm thanh, điện tử, thị giác, nhiệt, khứu giác hoặc thông tin tương tự

Hình ảnh và âm thanh, video hoặc bản ghi cuộc gọi được tạo liên quan đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi

KHÔNG

I. Thông tin liên quan đến nghề nghiệp hoặc việc làm

Chi tiết liên hệ kinh doanh để cung cấp cho bạn Dịch vụ của chúng tôi ở cấp độ kinh doanh hoặc chức danh công việc, quá trình làm việc và trình độ chuyên môn nếu bạn nộp đơn xin việc với chúng tôi

KHÔNG

J. Thông tin giáo dục

Hồ sơ sinh viên và thông tin khác

KHÔNG

K. Suy luận rút ra từ thông tin cá nhân khác

Suy luận được rút ra từ bất kỳ thông tin cá nhân nào được thu thập, liệt kê ở trên để tạo hồ sơ hoặc tóm tắt về, ví dụ: sở thích và đặc điểm của một cá nhân

KHÔNG

 

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin cá nhân khác bên ngoài các danh mục này thông qua các tương tác trực tiếp giữa bạn với chúng tôi, trực tuyến hoặc qua điện thoại hoặc thư trong các bối cảnh:

 • Nhận trợ giúp thông qua các kênh hỗ trợ khách hàng của chúng tôi;
 • Tham gia vào các cuộc khảo sát hoặc các cuộc thi dành cho khách hàng; Và
 • Thông tin được thu thập hoặc cung cấp từ bạn nhằm mục đích tạo thuận lợi trong việc cung cấp Dịch vụ của chúng tôi tới bạn.

Chúng tôi sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn như thế nào?

Bạn có thể tìm thêm thông tin về các hoạt động thu thập và chia sẻ dữ liệu của chúng tôi trong thông báo về quyền riêng tư này.

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi  qua email tại contact@earable.ai hoặc bằng cách tham khảo các thông tin liên lạc ở cuối tài liệu này.

Nếu bạn đang sử dụng đại lý uỷ quyền thực hiện quyền từ chối của bạn, chúng tôi có thể từ chối yêu cầu nếu đại lý uỷ quyền không nộp bằng chứng rằng họ đã được ủy quyền hợp lệ để hành động thay mặt bạn.

Thông tin của bạn có được chia sẻ với bất cứ ai khác?

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ có ký hợp đồng bằng văn bản với chúng tôi. Mỗi nhà cung cấp dịch vụ nêu lên là đối tác kinh doanh thay mặt chúng tôi xử lý thông tin

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích kinh doanh của riêng chúng tôi, chẳng hạn như để thực hiện nghiên cứu nội bộ nhằm phát triển và chứng minh công nghệ. Đây không được coi là "bán" thông tin cá nhân của bạn.

Earable Inc không tiết lộ hoặc bán bất kỳ thông tin cá nhân nào cho bên thứ ba vì mục đích kinh doanh hoặc thương mại trong mười hai (12) tháng trước đó. Trong tương lại, Earable Inc sẽ không bán thông tin cá nhân của khách truy cập trang web, người dùng web và khách hàng của Earable Inc.

Quyền của bạn đối với dữ liệu cá nhân của bạn

Quyền yêu cầu xóa dữ liệu — Yêu cầu xóa

Bạn có thể yêu cầu xóa thông tin cá nhân của mình. Nếu bạn yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ tôn trọng yêu cầu của bạn và xóa thông tin cá nhân của bạn, tuân theo một số ngoại lệ nhất định do luật pháp quy định, chẳng hạn như (nhưng không giới hạn) việc thực hiện quyền tự do ngôn luận của người tiêu dùng khác, các yêu cầu tuân thủ của chúng tôi do nghĩa vụ pháp lý hoặc bất kỳ quá trình xử lý nào có thể được yêu cầu để chống lại các hoạt động bất hợp pháp.

Quyền được thông báo — Yêu cầu được biết

Tùy thuộc vào hoàn cảnh, bạn có quyền được biết:

 • Liệu chúng tôi có thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn hay không;
 • Các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập;
 • Mục đích sử dụng thông tin cá nhân thu thập được;
 • Liệu chúng tôi có bán thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba hay không;
 • Các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi đã bán hoặc tiết lộ cho mục đích kinh doanh;
 • Các bên thứ ba mà thông tin cá nhân đã được bán hoặc tiết lộ cho mục đích kinh doanh; Và
 • Mục đích kinh doanh hoặc thương mại để thu thập hoặc bán thông tin cá nhân.

Theo luật hiện hành, chúng tôi không bắt buộc phải (1) cung cấp hoặc xóa thông tin của người tiêu dùng đã hủy thông tin theo yêu cầu của họ hoặc (2) nhận dạng lại thông tin cá nhân để xác minh yêu cầu của người tiêu dùng.

Quyền không phân biệt đối xử để thực hiện quyền riêng tư của người tiêu dùng

Chúng tôi sẽ không phân biệt đối xử với bạn nếu bạn thực hiện quyền riêng tư của mình.

Quá trình xác minh

Khi nhận được yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ cần xác minh danh tính của bạn để xác định bạn chính là người mà chúng tôi có thông tin trong hệ thống của mình. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin trong nỗ lực xác minh để khớp thông tin đó với thông tin bạn đã cung cấp cho chúng tôi trước đây. Chẳng hạn, tùy thuộc vào loại yêu cầu bạn gửi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin nhất định có thể khớp thông tin bạn đã cung cấp cho chúng tôi trong hồ sơ hoặc thông tin mà qua đó chúng tôi có thể liên hệ với bạn (ví dụ: điện thoại hoặc email). Chúng tôi cũng có thể sử dụng các phương pháp xác minh khác tùy theo hoàn cảnh.

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân được cung cấp trong yêu cầu của bạn để xác minh danh tính hoặc thẩm quyền của bạn để thực hiện yêu cầu. Trong phạm vi có thể, chúng tôi sẽ tránh yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin cho mục đích xác minh. Tuy nhiên, nếu chúng tôi không thể xác minh danh tính của bạn từ thông tin đã được chúng tôi lưu giữ, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin bổ sung cho mục đích xác minh danh tính của bạn và cho mục đích bảo mật hoặc chống gian lận. Chúng tôi sẽ xóa thông tin được cung cấp thêm đó ngay sau khi chúng tôi hoàn tất việc xác minh bạn.

Quyền riêng tư khác

 • Bạn có thể phản đối việc xử lý thông tin cá nhân của mình.
 • Bạn có thể yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình nếu dữ liệu đó không chính xác hoặc không còn phù hợp hoặc yêu cầu hạn chế xử lý thông tin.
 • Bạn có thể chỉ định một đại lý uỷ quyền để thay mặt bạn đưa ra yêu cầu theo CCPA. Chúng tôi có thể từ chối yêu cầu từ một đại lý uỷ quyền không chứng minh được rằng họ đã được ủy quyền hợp lệ để hành động thay mặt bạn theo CCPA.
 • Bạn có thể yêu cầu từ chối bán thông tin cá nhân của mình cho bên thứ ba trong tương lai. Khi nhận được yêu cầu từ chối, chúng tôi sẽ hành động theo yêu cầu ngay khi có thể, nhưng không muộn hơn mười lăm (15) ngày kể từ ngày gửi yêu cầu.

Để thực hiện các quyền này, bạn có thể liên hệ với chúng tôiqua email tại contact@earable.ai hoặc bằng cách tham khảo các chi tiết liên lạc ở cuối tài liệu này. Nếu bạn có khiếu nại về cách chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn, chúng tôi muốn nhận được phản hồi từ bạn.

12. CHÚNG TÔI CÓ CẬP NHẬT THÔNG BÁO NÀY KHÔNG?

Có, chúng tôi sẽ cập nhật thông báo này khi cần thiết để tuân thủ các luật liên quan.

Chúng tôi có thể cập nhật thông báo về quyền riêng tư này. Phiên bản cập nhật sẽ được biểu thị rõ nội dung "Sửa đổi ngày” và phiên bản cập nhật sẽ có hiệu lực ngay khi có thể truy cập được. Nếu chúng tôi thực hiện những thay đổi quan trọng đối với thông báo về quyền riêng tư này, chúng tôi có thể thông báo cho bạn bằng cách đăng thông báo về những thay đổi đó ở vị trí nổi bật hoặc bằng cách gửi thông báo trực tiếp cho bạn. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem lại thông báo về quyền riêng tư này để được thông báo về cách chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn.

13. BẠN CÓ THỂ LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI NHƯ THẾ NÀO?

Nếu bạn có thắc mắc hoặc kiến nghị về thông báo này, bạn có thể gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ contact@earable.ai hoặc qua đường bưu điện tới:

EARBLE In c

2995 Baseline road, Suite 306, Boulder, CO 80303

Boulder, CO, CO 80303

United States

14. BẠN CÓ THỂ XEM LẠI, CẬP NHẬT HOẶC XÓA DỮ LIỆU CHÚNG TÔI THU THẬP TỪ BẠN BẰNG CÁCH NÀO?

Dựa trên luật hiện hành của quốc gia bạn, bạn có thể có quyền yêu cầu quyền truy cập vào thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn, thay đổi hoặc xóa thông tin đó. Để yêu cầu xem xét, cập nhật hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn, vui lòng gửi biểu mẫu yêu cầu bằng cách nhấp vào đây.