Ứng dụng tiềm năng

Bên thứ 3 (người tạo nội dung/nhà phát triển ứng dụng..) có thể sử dụng nền tảng FRENZ để tạo nhiều ứng dụng

Mở

Được thiết kế cho các ứng dụng và quan hệ đối tác không giới hạn

Our Patents

FRENZ also holds 15 global patents in core technologies (AI/ML algorithm, IE/IC system design and material science).

Các giải thưởng đạt được

Sau 8 năm nghiên cứu và phát triển công nghệ sâu của các nhà khoa học hàng đầu từ Đại học Colorado, FRENZ đã nhận được nhiều bằng sáng chế và nhiều giải thưởng khoa học và sáng tạo cũng như giải thưởng bài báo hay nhất. Dưới đây là một vài thành tựu của chúng tôi

Tại sao các viện nghiên cứu yêu thích FRENZ™

”Tôi đánh giá cao mức độ chi tiết của thông tin mà nhóm của bạn đã cung cấp và tôi cũng rất hào hứng với với vòng đeo đầu FRENZ™“

”Tôi đánh giá cao mức độ chi tiết của thông tin mà nhóm của bạn đã cung cấp và tôi cũng rất hào hứng với với vòng đeo đầu FRENZ™“

Nghiên cứu tình huống Chữa rối loạn cử động khuôn mặt

Một công ty trị giá hàng triệu đô la của Hoa Kỳ đang nghiên cứu một loại thuốc để chữa chứng rối loạn chuyển động trên khuôn mặt và họ cần theo dõi cũng như xác minh tính hiệu quả của loại thuốc đó. Với các cảm biến chính xác của mình, FRENZ™ đã giúp công ty phát hiện những chuyển động hoặc thay đổi nhỏ nhất trên cơ mặt của đối tượng và xem tiến trình nghiên cứu.