Newsroom

Soothing Sounds for Sleep: Creating a Tranquil Environment for Restful Nights
Jul 07, 2023 | By Earable Science Labs

Âm thanh dễ ngủ gồm âm thanh nào? Tại sao nó cần thiết?

Âm thanh dễ ngủ là một trong những loại âm thanh dễ chịu với tần số phù hợp để đưa bạn vào giấc ngủ dễ dàng, nhanh chóng.

What is REM sleep? Effective ways to support REM sleep
Jul 03, 2023 | By Earable Science Labs

Giấc ngủ REM là gì? Những cách hỗ trợ ngủ REM hiệu quả

Giấc ngủ REM đóng vai trò quan trọng trong việc hồi phục năng lượng và làm mới cơ thể. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách ngủ REM đạt hiệu quả cao.