Frenz

Đội ngũ

Tam Vu

CEO & CTO, Nhà sáng lập

Robin Deterding

Đồng sáng lập, Giám đốc Y khoa

Galen Pogoncheff

Giám đốc thuật toán

Kimi Đoàn

Giám đốc Phát triển thị trường

Hoang Anh

Giám đốc nhân sự

David Koppala

Giám đốc vận hành

Long Tran

Cố vấn tài chính

Quan Vu

Giám đốc thiết bị

Do Tuan Son

Giám đốc kinh doanh

Nguyen Dong Thuc

Quản lí vận hành kinh doanh

Frenz

Ban cố vấn

Injong Rhee

Cố vấn kinh doanh

VP/GM of IoT I Google CTO & Head of R&D I Samsung Electronics CTO I Bowery Farming

REX O'NEAL

Cố vấn pháp lý

Đối tác I Sage Law Group

SONY VŨ

Cố vấn kinh doanh

CEO & Chairman I Misfit President & CTO I Fossil Group CEO I AREVO

ANN HALBOWER

Cố vấn y khoa

Khoa nhi Bệnh viện Nhi đồng Bệnh viện Đại học Colorado Colorado

PATTIE MAES

Cố vấn Công nghệ

Giáo sư I MIT Media Lab

Scott Kothlow

Cố vấn Tài chính

CFO | SomaLogic

Scott Wharton

Cố vấn Marketing

VP & GM | Video Collaborations Group, Logitech

FRENZ mang lại lợi ích cho mọi người với chất lượng giấc ngủ được cải thiện, các chức năng nhận thức được nâng cao và sức mạnh não bộ được mở khóa.

Collaborate with FRENZ® and leverage our cutting-edge neuroscience technology to create innovative solutions for your business and customers. Together, let's unlock the full potential of the human brain and improve the world's mental state.