1. Giới thiệu

Chào mừng khách hàng đến với https://earable.ai/ ("Website"). Chúng tôi cung cấp thông tin cho khách hàng (“Khách hàng” hoặc “Người Dùng”) trên Website theo các điều khoản và điều kiện tại văn bản này. Bằng cách truy cập, sử dụng Website, (các )sản phẩm và hoặc dịch vụ được cung cấp theo Website (“Sử Dụng”) được điều chỉnh bởi các điều kiện, điều khoản và thông báo dưới đây (“Điều Khoản Sử Dụng”). Bằng việc Sử Dụng Website, Khách hàng đồng ý tất cả Điều Khoản Sử Dụng và Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng, có thể được điều chỉnh, cập nhật bởi chúng tôi tùy từng thời điểm mà không có thông báo trước. Khách hàng được khuyến nghị nên thường xuyên kiểm tra trang này để biết được những thay đổi đối với Điều Khoản Sử Dụng. Vui lòng hiểu rằng nếu khách hàng từ chối chấp thuận Điều Khoản Sử Dụng, khách hàng sẽ không thể sử dụng hoặc mua bất cứ sản phẩm nào tại Website.

Các Điều Khoản Sử Dụng này là cam kết giữa Khách hàng và Earable Inc. ("Công Ty").Theo đó Công Ty sẵn sàng cấp cho Khách hàng quyền truy cập vào Website này.

Công Ty có quyền thay đổi các Điều Khoản Sử Dụng này tùy từng thời điểm .Các quyền của Khách hàng theo Điều Khoản Sử Dụng này sẽ là quyền theo nội dung được ghi nhận tại phiên bản mới nhất của Điều Khoản Sử Dụng được đăng trên Website tại thời điểm Khách hàng sử dụng. Bằng cách truy cập hoặc thực hiện bất cứ tác vụ nào trên Website sau khi chúng tôi đã công bố, khách hàng đồng ý với các nội dung của Điều Khoản Sử Dụng như đã sửa đổi tương ứng.

2. Quyền sử dụng và Truy cập Website

Công Ty cấp cho Khách hàng quyền giới hạn để truy cập và sử dụng Website này vì mục đích cá nhân và không được tải xuống hoặc sửa đổi Website, hoặc bất kỳ phần nào trong đó, trừ khi có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản từ Công Ty. Quyền sử dụng này không bao gồm bất kỳ việc bán lại hoặc sử dụng với mục đích thương mại Website hoặc nội dung Website; việc sưu tập, sử dụng bất kỳ danh sách sản phẩm, mô tả hoặc giá cả; bất kỳ việc sử dụng phái sinh nào của Website hoặc nội dung Website; hoặc bất kỳ việc sử dụng khai thác dữ liệu, rô-bốt hoặc các công cụ thu thập và trích xuất dữ liệu tương tự. Không được mô phỏng, sao chụp, sao chép, bán, bán lại, truy cập hoặc khai thác Website hoặc bất kỳ phần nào của Website vì bất kỳ mục đích thương mại nào mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản từ Công Ty. Khách hàng không được làm giả hoặc sử dụng các kỹ thuật làm giả để đính kèm bất kỳ nhãn hiệu, biểu tượng hoặc thông tin độc quyền nào khác (bao gồm hình ảnh, văn bản, bố cục trang hoặc biểu mẫu) của Công Ty và các công ty liên kết(bao gồm cả Công Ty mẹ, "Công Ty Liên Kết") mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản từ Công Ty. Bất kỳ việc sử dụng trái phép nào đều chấm dứt quyền sử dụng do Công Ty cấp.

3. Kết nối và Nội Dung của Bên Thứ Ba

Khách hàng không được phép kết nối, làm giả hoặc làm nhái bất cứ phần nào của Website mà không được sự chấp thuận của Công Ty.

Website có thể bao gồm các đường dẫn đến hoặc thể hiện nội dung của bên thứ ba (“Nội Dung Của Bên Thứ Ba”), bao gồm đường dẫn tới các website được vận hành bởi các tổ chức, cá nhân khác (“Website Của Bên Thứ Ba”). Nội Dung Của Bên Thứ Ba và Website Của Bên Thứ Ba không thuộc sự kiểm soát của Công Ty. Công Ty không xác nhận, phê duyệt, đưa ra bất cứ cam kết, hoặc khẳng định nào liên quan đến Nội Dung Của Bên Thứ Ba, Website Của Bên Thứ Ba, sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin có liên quan đến Website Của Bên Thứ Ba, có liên quan đến chủ sở hữu, người vận hành Website Của Bên Thứ Ba, hoặc hành vi của họ. Nếu Khách hàng sử dụng, dựa vào Nội Dung Của Bên Thứ Ba hoặc Website Của Bên Thứ Ba, khách hàng thực hiện việc này với rủi ro của chính Khách hàng.   

4. Nhãn Hiệu, Nhãn Dịch Vụ, và Quyền Tác Giả

Earable Inc. sở hữu tất cả các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, biểu tượng và tên miền có trong Website hoặc có quyền sử dụng hợp lệ từ bên cấp phép, nhà cung cấp và bên thứ ba. Việc sửa đổi, sử dụng trái phép hoặc xâm phạm bản quyền của bất kỳ nhãn hiệu nào trên Website cho bất cứ mục đích nào đều không được phép.

Earable Inc. sở hữu quyền tác giả đối với tất cả các tài liệu, thông tin trên Website hoặc có quyền hợp pháp từ đơn vị cấp phép, nhà cung cấp và bên thứ ba để sử dụng tài liệu, thông tin trên Website. Các tài liệu, thông tin tại Website này không được phép sao chép, mô phỏng, tái bản, tải lên, đăng tải, truyền hoặc phân phối theo bất kỳ cách nào cho dù là toàn bộ hoặc từng phần cho bất kỳ mục đích nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Earable Inc., ngoài việc sử dụng cho cá nhân khách hàng hoặc việc sử dụng không mang tính thương mại.

5. Sản phẩm của chúng tôi

Công Ty cố gắng để thông tin mô tả sản phẩm chính xác nhất có thể. Trong phạm vi pháp luật cho phép, Công Ty không đảm bảo rằng các mô tả sản phẩm và giá cả hoặc nội dung khác trên Website này là hoàn toàn chính xác, đầy đủ, được cập nhật hoặc không có lỗi. Cân nặng, phép đo và các mô tả khác được cung cấp trên Website là những con số gần đúng và chỉ được cung cấp vì mục đích thuận tiện. Công Ty sẽ thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để hiển thị chính xác các đặc tính của sản phẩm, bao gồm các màu có sẵn. Tuy nhiên, màu sắc mà khách hàng thấy trên Website có thể khác với màu sắc thực tế, tùy thuộc vào thiết bị di động, hệ thống máy tính, màn hình và/hoặc các tính năng hiển thị khác của khách hàng.

6. Điều Khoản Bán Hàng

Bằng việc tạo đơn đặt hàng, Khách hàng đang đề nghị mua sản phẩm trên Website và theo điều kiện điều khoản của Website. Tất cả các đơn đặt hàng đều phụ thuộc vào tính sẵn sàng và xác nhận về giá của đơn hàng. Thời gian gửi hàng có thể thay đổi tùy thuộc vào sự sẵn sàng của sản phẩm. Bất cứ xác nhận, cam kết nào về thời gian vận chuyển hàng hóa đều phụ thuộc vào việc chậm trễ phát sinh từ dịch vụ chuyển phát hoặc do sự kiện bất khả kháng và chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về những chậm trễ này.

Để đặt hàng, trên Website, khách hàng cần phải trên 18 tuổi và là người mua hàng (không phải là người mua hàng để bán lại). Công Ty có quyền từ chối bất cứ yêu cầu nào từ Khách hàng.

7. Giá và Tính Sẵn Sàng

Mặc dù chúng tôi nỗ lực để đảm bảo rằng tất cả các chi tiết, phần mô tả, và giá cả thể hiện trên Website đều chính khác, lỗi (bao gồm cả lỗi hệ thống) vẫn có thể xảy ra. Nếu chúng tôi phát hiện ra lỗi trong giá hoặc khoản thanh toán cho bất cứ hàng hóa nào mà Khách hàng đã đặt, chúng tôi sẽ thông báo cho Khách hàng ngay khi có thể và đề xuất cho khách hàng một phương án xác nhận lại đơn đặt hàng của Khách hàng với giá chính xác hoặc hủy đơn đặt hàng đó. Nếu đơn đặt hàng bị hủy và khách hàng đã thực hiện việc thanh toán cho hàng hóa, khách hàng sẽ được hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã thanh toán.

Khi áp dụng, giá được ghi nhận trên Website chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Những chi phí bổ sung này sẽ được thể hiện và bao gồm cụ thể ở phần “Giá Tổng”.

Việc sử dụng có thể bao gồm các lỗi do nhập thông tin, lỗi hoặc sự không chính xác khác và có thể không hoàn thiện, không được cập nhật. Vì vậy, chúng tôi có quyền sửa đổi bất cứ lỗi, sự không chính xác, hoặc thiếu sót nào và thay đổi hoặc cập nhật thông tin tại bất cứ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Chúng tôi có quyền từ chối thực hiện bất cứ yêu cầu nào từ khách hàng dựa vào thông tin về việc sử dụng mà có thể chứa những lỗi, sự không chính xác, bao gồm, nhưng không giới hạn lỗi, sự không chính xác, hoặc thông tin hết hạn liên quan đến giá, việc vận chuyển, điều khoản thanh toán, hoặc chính sách hoàn trả.

8. Thanh toán

Tất cả các mức giá trên Website đều là giá theo Việt Nam Đồng. Khách hàng có thể thanh toán cho đơn hàng của mình thông qua hình thức thanh toán trực tuyến (bằng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ quốc tế hoặc các phương thức khác có sẵn trên Website).

Hầu hết các thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ uy tín như Visa, Mastercard, JCB và Discover đều được chấp nhận cho việc thanh toán. Khi Khách hàng thanh toán trực tuyến, Khách hàng sẽ được điều hướng đến một website khác do nhà cung cấp dịch vụ cổng thanh toán độc lập sở hữu và điều hành, website này sẽ thu thập và xử lý thông tin tài chính của Khách hàng trên cơ sở các điều khoản và chính sách riêng của website đó.

Nếu Khách hàng không thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào theo phương thức thanh toán đã chọn hoặc việc thanh toán bị hủy bỏ vì bất kỳ lý do gì, Công Ty sẽ hủy đơn đặt hàng và tạm ngừng giao hàng cho đến khi khách hàng đã thanh toán đầy đủ.

9. Hóa Đơn

Hóa đơn thuế giá trị gia tăng (VAT) sẽ được phát hành và gửi đến địa chỉ email mà Khách hàng đã đăng ký với chúng tôi.

10. Mã Giảm Giá

Tại bất kỳ thời điểm nào, các phiếu khuyến mại hoặc giảm giá có thể được cung cấp để sử dụng trên Website. Bằng cách sử dụng phiếu khuyến mại hoặc phiếu giảm giá, Khách hàng hiểu và đồng ý việc áp dụng các điều khoản và điều kiện của các chương trình đó.

Mã khuyến mại phải được nhập trong quá trình thanh toán thì mới có hiệu lực. Mức chiết khấu và ngưỡng chiết khấu đã bao gồm thuế, nhưng không bao gồm phí vận chuyển và phí gói quà (nếu có). Việc áp dụng chương trình giảm giá không được thực hiện đồng thời với bất kỳ ưu đãi nào khác.

11. Truyền thông và nội dung khác

Khách Hàng truy cập có thể gửi đề xuất, ý tưởng, nhận xét, câu hỏi hoặc thông tin khác cho Trung tâm Khách hàng của chúng tôi và/hoặc cho Website miễn là nội dung đó không bất hợp pháp, tục tĩu, đe dọa, phỉ báng, xâm phạm quyền riêng tư, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, gây tổn hại cho các bên thứ ba, phản cảm và không bao gồm hoặc chứa phần mềm vi-rút, vận động chính trị, lôi kéo thương mại, gửi thư theo chuỗi, gửi thư gửi hàng loạt hoặc bất kỳ hình thức "thư rác" nào. Khách hàng không được sử dụng một địa chỉ email giả, mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, hoặc xuyên tạc về nguồn gốc của bất kỳ nội dung nào.

Khi Khách hàng gửi, tải, hoặc đăng lên hoặc thông qua Website ,tuân theo Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của chúng tôi, dưới bất kỳ hình thức nào, thông tin, tài liệu, đề xuất, ý tưởng, khái niệm, bí quyết, kỹ thuật, câu hỏi, nhận xét, hoặc thông tin khác ("Thông Tin Trao Đổi Khách Hàng"), những thông tin này sẽ được xem là không bảo mật và không độc quyền. Khách hàng tự động cấp cho Công Ty và các Công Ty Liên Kết quyền không độc quyền, miễn phí bản quyền, không giới hạn thời gian, không hủy ngang và được cấp phép đầy đủ để sử dụng, sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, xuất bản, dịch, tạo các tác phẩm phái sinh từ, phân phối, và hiển thị nội dung đó trong bất kỳ phương tiện truyền thông nào trên toàn cầu. Công Ty có thể sử dụng bất kỳ hoặc tất cả Thông Tin Trao Đổi Khách Hàng cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn, sao chép, truyền tải, tiết lộ, xuất bản, phát sóng, phát triển, xóa và sản xuất và/hoặc tiếp thị theo bất kỳ cách nào cho bất kỳ hoặc tất cả các mục đích thương mại hoặc phi thương mại.

Khách hàng cấp cho Công Ty và các Công Ty Liên Kết và các bên cấp phép phụ quyền sử dụng tên mà Khách hàng gửi liên quan đến nội dung đó, nếu họ chọn như vậy. Khách hàng tuyên bố và bảo đảm rằng Khách hàng sở hữu hoặc kiểm soát tất cả các quyền đối với nội dung mà Khách hàng gửi; rằng nội dung đó là chính xác; rằng việc sử dụng nội dung mà Khách hàng cung cấp không vi phạm các Điều Khoản Sử Dụng này và sẽ không gây tổn thất cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào; rằng nội dung khách hàng cung cấp không và sẽ không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, công bố thông tin, quyền riêng tư hoặc các quyền khác của bất kỳ bên nào và nội dung đó sẽ và sẽ không có tính chất phỉ báng hoặc bôi nhọ; và rằng Khách hàng sẽ miễn trừ trách nhiệm cho Công Ty hoặc các Công Ty Liên Kết của Công Ty về mọi khiếu nại phát sinh từ nội dung mà Khách hàng cung cấp. Công Ty có quyền nhưng không có nghĩa vụ giám sát và chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ hoạt động hoặc nội dung nào khác. Công Ty không chịu trách nhiệm và không có nghĩa vụ nào đối với bất kỳ nội dung hoặc Thông Tin Trao Đổi Khách Hàng nào được Khách hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào chia sẻ thông qua Website cho dù có hay không phát sinh theo luật bản quyền, luật chống phỉ báng, luật về quyền riêng tư, luật chống sự tục tĩu hoặc các luật khác. Tuy nhiên, chúng tôi có quyền xóa bất kỳ hoặc tất cả Thông Tin Trao Đổi Khách Hàng bao gồm bất kỳ tài liệu nào mà chúng tôi cho là không phù hợp hoặc không thể chấp nhận. Công Ty sẽ không có nghĩa vụ sử dụng, trả lại, xem xét hoặc phản hồi bất kỳ Thông Tin Trao Đổi Khách Hàng.

12. Giới hạn trách nhiệm

WEBSITE NÀY VÀ TẤT CẢ THÔNG TIN LIÊN QUAN TRONG ĐÂY ĐƯỢC CÔNG TY CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ "NGUYÊN TRẠNG" VÀ "CÓ SẴN". CÔNG TY, CÔNG TY MẸ, CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT HOẶC ĐỐI TÁC, HOẶC GIÁM ĐỐC, CÁN BỘ, CỔ ĐÔNG, NHÂN VIÊN VÀ CÁC ĐẠI LÝ CỦA CHÚNG TÔI KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ĐẢM NÀO, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, VỀ NỘI DUNG, TÀI LIỆU HOẶC SẢN PHẨM ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRÊN WEBSITE. BẠN ĐỒNG Ý RÕ RÀNG RẰNG CHỈ RIÊNG BẠN SẼ TỰ CHỊU RỦI RO KHI SỬ DỤNG WEBSITE NÀY TRONG PHẠM VI CHO PHÉP THEO LUẬT ÁP DỤNG. CÔNG TY TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM, CHO DÙ LÀ GHI NHẬN RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI VÀ SỰ TƯƠNG THÍCH CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. CÔNG TY KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG WEBSITE, CÁC MÁY CHỦ HOẶC E-MAIL ĐƯỢC GỬI TỪ CÔNG TY KHÔNG CÓ VIRUS HOẶC CÁC THÀNH PHẦN CÓ HẠI HOẶC LỖI KỸ THUẬT KHÁC. CÔNG TY, CÔNG TY MẸ, CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT HOẶC ĐỐI TÁC, HOẶC GIÁM ĐỐC, CÁN BỘ, CỔ ĐÔNG, NHÂN VIÊN VÀ CÁC ĐẠI LÝ CỦA CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, CÁC TỔN THẤT TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, CÁC THIỆT HẠI MANG TÍNH HỆ QUẢ HOẶC BẤT KỲ TỔN THẤT HOẶC TRÁCH NHIỆM NÀO KHÁC PHÁT SINH TỪ (A) VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬDỤNG WEBSITE; (B) BẤT KỲ QUYẾT ĐỊNH, HÀNH ĐỘNG HOẶC KHÔNG HÀNH ĐỘNG NÀO CỦA BẤT KỲ BÊN NÀO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC PHỤ THUỘC VÀO NỘI DUNG CỦA WEBSITE; (C) GIÁN ĐOẠN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH; (D) CHẬM TRỄ/GIÁN ĐOẠN TRONG LÚC TRUY CẬP WEBSITE; (E) KHÔNG PHÂN PHỐI DỮ LIỆU, PHÂN PHỐI SAI, HỦY HOẠI, PHÁ HỦY HOẶC SỬA ĐỔI KHÁC; (F) TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO PHÁT SINH DO TRUY CẬP VÀO CÁC LIÊN KẾT CỦA BÊN THỨ BA TRÊN WEBSITE; (G) VI-RÚT MÁY TÍNH, SẬP HOẶC LỖI HỆTHỐNG LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG WEBSITE; HOẶC (H) BẤT KỲ SỰ TRÌ HOÃN, KHÔNG CHÍNH XÁC, LỖI HOẶC BỎ SÓT TRONG NỘI DUNG TRÊN WEBSITE.

Khách hàng đồng ý rằng biện pháp khắc phục duy nhất của khách hàng, nếu có, là từ nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp sản phẩm, phù hợp với bảo hành của nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp đó, hoặc để yêu cầu đổi trả hoặc hoàn tiền cho các sản phẩm đó theo Chính sách Đổi trả của chúng tôi.

Bằng cách truy cập Website của chúng tôi, Khách hàng chấp nhận mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng Website, bao gồm nhưng không giới hạn rủi ro máy tính, phần mềm hoặc dữ liệu của Khách hàng có thể bị hư hỏng do bất kỳ vi rút nào được truyền qua Website này hoặc bởi bất kỳ Nội dung của bên thứ ba hoặc Website của bên thứ ba. Trong phạm vi pháp luật cho phép, tất cả các bảo đảm, điều kiện và yêu cầu (dù rõ ràng hay ngụ ý) phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào được kết nối với Website này đều bị loại trừ.

13. Miễn trừ trách nhiệm

Khách hàng đồng ý miễn trừ trách nhiệm cho Công Ty và các Công Ty Liên Kết đối với mọi thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, chi phí, phí và phí tổn, bao gồm phí luật sư hợp lý, mà Công Ty có thể phải chịu do Khách hàng vi phạm bất kỳ Điều Khoản Sử Dụng nào hoặc bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến thông tin do Khách hàng cung cấp hoặc các hành động mà Khách hàng thực hiện. Chúng tôi sẽ thông báo kịp thời cho Khách hàng về khiếu nại, khiếu kiện hoặc kiện tụng này nếu có phát sinh.

14. Bảo vệ thông tin cá nhân

Vui lòng xem lại Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của chúng tôi, lưu ý rằng chính sách cũng chi phối truy cập của Khách hàng vào Website, để hiểu về các quy định của chúng tôi.

Thông Tin Trao Đổi Khách Hàng như được định nghĩa trong điều 11 đang và sẽ được xem là không bảo mật và không độc quyền.

15. Bảo mật

Vui lòng xem lại biện pháp bảo mật được nêu trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.

16. Tạm Ngưng

Công ty có quyền ngừng, gián đoạn hoặc thu hồi quyền truy cập của Khách hàng vào Website vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn, để nâng cấp và bảo trì Website.

17. Luật điều chỉnh, quyền tài phán Các Điều Khoản

Sử Dụng này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp Việt Nam và không bị ảnh hưởng bởi các quy định về xung đột pháp luật. Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào, Khách hàng và Công Ty đồng ý tranh chấp đó được xử lý thông qua trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (“VIAC”) để giải quyết bằng phương thức trọng tài theo Quy tắc trọng tài của VIAC. Hội đồng trọng tài sẽ bao gồm ba (3) trọng tài viên được chỉ định theo Quy tắc trọng tài của VIAC. Địa điểm giải quyết trọng tài sẽ là tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Ngôn ngữ trọng tài sẽ là tiếng Việt. Các bên từ chối rõ ràng việc áp dụng quy định tại Công ước Liên Hợp Quốc về Hợp đồng Mua bán Hàng hóa Quốc tế trong việc giải quyết các vấn đề liên quan.

18. Sự kiện bất khả kháng

Công Ty sẽ không có trách nhiệm đối với Khách hàng về bất kỳ sự chậm trễ hoặc không thực hiện nghĩa vụ nào của Công Ty do sự kiện bất khả kháng hoặc những lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công Ty, bao gồm nhưng không giới hạn, thảm họa tự nhiên, chiến tranh hoặc khủng bố, dịch bệnh, đại dịch, thiên tai, các khoản phí theo luật pháp, quy định hoặc chính sách của chính phủ và tình trạng thiếu hụt nguồn cung hàng hóa và dịch vụ.

19. Chính sách đổi trả

Vui lòng tham khảo Chính sách đổi trả và hoàn tiền được chúng tôi cập nhật tại Website tùy từng thời điểm.

20. Giao hàng

Chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành đơn đặt hàng của Khách hàng theo ngày giao hàng dự kiến. Khách hàng được miễn phí vận chuyển cho tất cả đơn hàng.

Nếu việc cung cấp các hàng hóa của chúng tôi bị trì hoãn do một sự kiện ngoài tầm kiểm soát, chúng tôi sẽ liên lạc, và thông báo cho Khách hàng sớm nhất có thể và chúng tôi sẽ thực hiện các bước để giảm thiểu ảnh hưởng của sự chậm trễ. Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ do sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát đó gây ra, nhưng nếu có nguy cơ chậm trễ đáng kể, Khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi để chấm dứt Hợp đồng và nhận lại tiền cho (các) hàng hóa Khách hàng đã thanh toán nhưng chưa nhận được.

Về Giao hàng, nhà cung cấp dịch vụ giao hàng của chúng tôi sẽ cố gắng giao (các) sản phẩm Khách hàng đã đặt hàng ("Nỗ Lực Giao Hàng") trong 03 lần. Sau 03 lần Nỗ Lực Giao Hàng, nếu (các) sản phẩm không thể giao cho Khách hàng vì lý do không liên quan đến chúng tôi, chúng tôi sẽ cho rằng Khách hàng muốn hủy đơn đặt hàng và đơn hàng đó sẽ bị chấm dứt. Theo đó, chúng tôi sẽ trả lại cho Khách hàng tất cả các khoản thanh toán nhận được từ Khách hàng, bao gồm cả phí giao hàng (nếu có), mà không có bất kỳ sự chậm trễ quá mức nào trong vòng 30 ngày kể từ ngày đơn đặt hàng bị hủy.

21. Nghĩa vụ của Công Ty (bên bán)

Bên cạnh các nghĩa vụ được quy định cụ thể tại Điều Khoản Sử Dụng này, Công Ty có nghĩa vụ giao hàng, chuyển hàng hóa cho Khách Hàng và nhận thanh toán.

22. Nghĩa vụ của khách hàng

Bên cạnh các nghĩa vụ được quy định cụ thể tại Điều Khoản Sử Dụng Này, Khách hàng không được:

(i) sử dụng Website cho bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào;

(ii) sử dụng Website để làm hại, lạm dụng, quấy rối, đeo bám, đe dọa hoặc xúc phạm người khác;

(iii) thực hiện bất cứ hành động nào mà có thể gây nên sự bất tiện, bất lợi, gây tổn hại đến người dùng, bên thứ ba hoặc Công Ty;

(iv) bán lại, phân phối lại, hoặc thực hiện các hành vi khác nhằm mua sản phẩm từ Website để đạt được lợi nhuận;

(v) thực hiện việc đăng ký hoặc nắm giữ nhiều tài khoản được đăng ký trên Website một cách gian lận;

(vi) can thiệp, làm gián đoạn hoặc gây cản trở cho hoạt động của Website, hoặc của Công Ty;

(vii) tải lên, đăng, truyền tải hoặc cung cấp bất kỳ tài liệu nào mà:

  1. không phải là tác phẩm gốc của Khách hàng, hoặc có thể vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền của người khác;
  2. là, hoặc có thể xem xét một cách hợp lý là nói xấu, đồi trụy, xúc phạm, đe dọa, lạm dụng, khiêu dâm, thô tục, tục tĩu, khiếm nhã hoặc bất hợp pháp, bao gồm tài liệu phỉ báng chủng tộc hoặc tôn giáo, kích động bạo lực hoặc thù hận hoặc có khả năng gây phương hại, xúc phạm hoặc làm nhục người khác dựa trên chủng tộc, tôn giáo, dân tộc, giới tính, tuổi tác, khuynh hướng tình dục hoặc bất kỳ khiếm khuyết nào về thể chất hoặc tinh thần;
  3. bao gồm hình ảnh hoặc thông tin cá nhân của người khác trừ khi Khách hàng được sự đồng ý của họ;
  4. Khách hàng biết hoặc nghi ngờ, hoặc một cách hợp lý Khách hàng nên biết hoặc nghi ngờ là sai sự thật, gây hiểu lầm hoặc lừa đảo;
  5. chứa một lượng lớn nội dung không được nhắm mục tiêu, không mong muốn hoặc lặp lại; hoặc
  6. chứa lời khuyên về tài chính, pháp lý, y tế hoặc chuyên môn khác.

Nếu Khách hàng tin rằng người dùng đã vi phạm bất kỳ điều kiện nào ở trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Công Ty có quyền chặn, đình chỉ, tạm ngừng, bất kỳ người dùng, tài khoản đăng ký nào trên Website và sửa đổi hoặc loại bỏ bất kỳ tài liệu nào do bất kỳ người dùng nào tải lên, đăng tải, truyền tải hoặc cung cấp trên Website mà không cần thông báo; đơn phương xác định và giới hạn, từ chối và / hoặc không đồng ý việc trả hàng từ khách hàng bất kỳ lúc nào do lịch sử trả hàng bất thường hoặc quá nhiều. Bằng cách tải lên, truyền, đăng hoặc cung cấp bất kỳ tài liệu nào qua Website, Khách hàng cấp cho Công Ty một sự đồng ý vĩnh viễn, không độc quyền trên toàn thế giới, miễn phí bản quyền, để sử dụng, tái sản xuất, chỉnh sửa và khai thác tài liệu dưới bất kỳ hình thức nào và cho bất kỳ mục đích nào. Việc đăng ký thành viên sẽ có thể không được chấp thuận nếu người đăng ký đã bị hủy tài khoản, tư cách thành viên trước đó.

Công ty không chịu trách nhiệm và không chấp thuận bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ tài liệu nào được tải lên, đăng tải, truyền tải hoặc cung cấp trên Website bởi bất kỳ người nào khác ngoài Công Ty. Công Ty không xác nhận bất kỳ ý kiến, lời khuyên hoặc tuyên bố nào được đưa ra bởi bất kỳ người nào khác ngoài Công Ty.

Khách hàng đồng ý miễn trách cho Công Ty và từng cán bộ, nhân viên, đại lý, nhà thầu, nhà cung cấp và người cấp phép(gọi chung là “Đơn Vị Liên Kết”) của Công ty về bất kỳ trách nhiệm pháp lý, tổn thất hoặc thiệt hại nào (bao gồm tất cả các chi phí pháp lý và chi phí khác trên cơ sở một khoản bồi thường đầy đủ) phải gánh chịu hoặc gánh chịu bởi Công Ty và hoặc Đơn Vị Liên Kết phát sinh (toàn bộ hoặc một phần) do vi phạm hoặc không tuân thủ bất kỳ Điều Khoản Sử Dụng nào, hoặc bất kỳ hành vi mặc định hoặc sai trái nào khác liên quan đến chủ đề của Điều Khoản Sử Dụng này, trên phần của Khách hàng hoặc bất kỳ Đơn Vị Liên Kết nào của Khách hàng.

23. Điều khoản chung

Bằng việc tiếp tục sử dụng Website, Khách hàng xác nhận đã đọc và hiểu các Điều Khoản Sử Dụng này, Khách hàng đồng ý thực hiện và chịu sự ràng buộc của các điều khoản và điều kiện của Điều Khoản Sử Dụng. Điều Khoản Sử Dụng này sẽ không được thay đổi hoặc sửa đổi dưới bất cứ hình thức nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công Ty.

Các Điều Khoản Sử Dụng này bổ sung cho các nghĩa vụ và quyền lợi của Khách hàng theo Chính sách Bảo mật tại Website. Để tránh hiểu lầm, trong trường hợp có sự không thống nhất giữa Điều Khoản Sử Dụng này và Chính sách bảo mật hoặc các điều khoản và điều kiện khác được đăng trên Website, Điều Khoản Sử Dụng sẽ được ưu tiên áp dụng. Nếu Khách hàng không chắc chắn về các quyền của Khách hàng theo Điều Khoản Sử Dụng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin bên dưới

Việc Công Ty không có động thái đối với hành vi vi phạm của Khách hàng hoặc người khác không làm phương hại đến quyền của Công Ty trong việc đưa ra các động thái đối với các vi phạm khác hoặc tương tự.

Nếu Khách hàng đang hành động với tư cách là người đại diện cho một tổ chức, cá nhân (bao gồm cả thay mặt cho người sử dụng lao động của Khách hàng), Khách hàng và tổ chức, cá nhân đó, cho dù là liên đới hay độc lập, có tất cả các nghĩa vụ của Khách hàng như được quy định trong Điều Khoản Sử Dụng này.

Nếu bất kỳ phần nào của Điều Khoản Sử Dụng này bị tòa án tuyên là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành, phần đó sẽ được loại bỏ và phần còn lại của thỏa thuận này sẽ tiếp tục có hiệu lực thi hành một cách toàn vẹn trong phạm vi được pháp luật cho phép.

Nếu Khách hàng có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Điều Khoản Sử Dụng cho Website này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Trung tâm Khách hàng thông qua trang phần liên hệ trên trợ giúp những câu hỏi thường gặp của chúng tôi hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ sau:

Earable Inc.


2995 Baseline road, Suite 306, Boulder, CO 80303, USA


Email: contact@earable.ai